Serveis Immobiliaris


Assessorament i gestió en transaccions de tot tipus d’immobles: 

     

     Compra, venda, lloguers, traspassos

           Valoracions gratuïtes

           Captació, recerca de tot tipus de propietats

           Publicacions en una gran selecció de portals immobiliaris

           Recerca activa de compradors

           Assessorament fiscal i jurídic

           Redacció i supervisió de contractes

           Assessorament en finançament

           L’acompanyem a la Notaria el dia de la compravenda

           Seguiment de gestions posteriors a la compravenda, pagament d’impostos, registres, etc.

 

Gestió de Patrimonis:


Gestió de cobraments de lloguer, emissió de rebuts mensuals als arrendataris, així com les liquidacions als propietaris

Revisió mensual de les rendes. Repercussions de IPC, IBI, guals, comunitats, etc. 

Gestió i supervisió d’avals y garanties

Rescissions de contracte

Gestió i reclamació d’impagaments

Resolem i realitzem el seguiment d’averies, incidències i obres sota la supervisió de professionals i tècnics propis, coordinació amb les companyies d’assegurançes.

Control de la Inspecció Técnica dels Edificis (ITE)

Assessoria laboral, elaboració i gestió de contractes i nòmines

Assessorament integral en processos judicials.

 

Altres serveis:


            Reformes parcials o integrals

            Certificat d’Eficiència Energètica

            Cèdula d’habitabilitat